Εκδηλώσεις - 6 Οκτ 22


Date/Time Event
12/09/2022 - 15/01/2023
Ολοήμερο
#Online eventMoodle|MEC Full pack
01/10/2022 - 07/10/2022
Ολοήμερο
#Academy 2022
Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona
03/10/2022 - 06/10/2022
Ολοήμερο
#Hybrid event: Jax London
03/10/2022 - 16/10/2022
Ολοήμερο
#Online event: Ceph Virtual 2022
03/10/2022 - 04/12/2022
Ολοήμερο
#Online event: Gamification with Moodle
03/10/2022 - 06/10/2022
10:00 - 18:00
#Hybrid event: EU Space Week 2022
04/10/2022 - 06/10/2022
Ολοήμερο
#EOSC in the Nordics & Baltics: regional events in Tallinn
Nordic Hotel Forum, Tallinn
04/10/2022 - 06/10/2022
Ολοήμερο
#Hybrid event: X.Org developer's conference, WineConf and FOSS XR.
04/10/2022 - 07/10/2022
Ολοήμερο
#ScalaCon
05/10/2022 - 06/10/2022
Ολοήμερο
# Blockchain Expo North America
Santa Clara Convention Center, Santa Clara
05/10/2022 - 06/10/2022
Ολοήμερο
# IoT Tech Expo North America
Santa Clara Convention Centre, Silicon Valley, Santa Clara
05/10/2022 - 06/10/2022
Ολοήμερο
#AI & Big Data Expo North America
Santa Clara Convention Center, Santa Clara
05/10/2022 - 06/10/2022
Ολοήμερο
#Cyber Security & Cloud Congress North America
Santa Clara Convention Center, Santa Clara
05/10/2022 - 06/10/2022
Ολοήμερο
#Digital Transformation Week North America
Santa Clara Convention Center, Santa Clara
05/10/2022 - 08/10/2022
Ολοήμερο
#Earth Technology Expo
Fortezza da Basso, Florence
05/10/2022 - 06/10/2022
Ολοήμερο
#Edge Computing Expo North America
Santa Clara Convention Center, Santa Clara
05/10/2022 - 06/10/2022
00:00
#Online event: PWA Summit
06/10/2022 - 07/10/2022
Ολοήμερο
#Aerotrends 2022
BIZKAIA ARETOA, University of the Basque Country, Bilbao
06/10/2022 - 07/10/2022
Ολοήμερο
#Angular Conference
BOLLE FESTSÄLE, Berlin
06/10/2022 - 07/10/2022
Ολοήμερο
#Nordic.js
Magasin 9, Stockholm
06/10/2022 - 16/10/2022
Ολοήμερο
#Online event: Exhibition: Earth’s Beauties seen from Space
Karolinum, Staré Město
06/10/2022
09:30 - 14:30
#National Tripartite Event Greece
Technopolis, Athens
Όλες οι εκδηλώσεις

Powered by Events Manager