Εκδηλώσεις - 19 Οκτ 22


Date/Time Event
12/09/2022 - 15/01/2023
Ολοήμερο
#Online eventMoodle|MEC Full pack
03/10/2022 - 04/12/2022
Ολοήμερο
#Online event: Gamification with Moodle
08/10/2022 - 23/10/2022
Ολοήμερο
#Online event: Code Week 2022
16/10/2022 - 21/10/2022
Ολοήμερο
#DjangoCon US
San Diego Marriott of Mission Valley, San Diego
17/10/2022 - 19/10/2022
Ολοήμερο
#Hybrid event: API Conference
17/10/2022 - 21/10/2022
Ολοήμερο
#Manchester Tech Festival
People’s History Museum, Manchester
17/10/2022 - 19/10/2022
Ολοήμερο
#O3DCon
Fairmont Austin, Texas
18/10/2022 - 19/10/2022
Ολοήμερο
#Ansible Fest
Sheraton Grand Chicago hotel, Chicago
18/10/2022 - 20/10/2022
Ολοήμερο
#Hybrid event: InterGEO
18/10/2022 - 19/10/2022
Ολοήμερο
#Hybrid event: Science Europe / Open Science Conference
18/10/2022 - 20/10/2022
Ολοήμερο
#Smart Country Convention 2022
hub27 Berlin, Berlin
19/10/2022 - 20/10/2022
Ολοήμερο
#OSPOlogy.live Workshop
Kista, Global Ericsson Headquarters, Stockholm
19/10/2022 - 21/10/2022
Ολοήμερο
#ROSCon 2022
Kyoto International Conference Center, Kyoto
19/10/2022
10:00 - 19:00
#Hybrid event: Η Βιομηχανία 4.0 στο επίκεντρο διεθνούς εκδήλωσης Β2Β συναντήσεων
19/10/2022
11:00 - 12:00
#Online event: Webinar: Building Real-time Inference AI Services with FIWARE
19/10/2022
16:00 - 19:00
#Hybrid event: Der sichere Weg: mit Open Source zur Smart City (DE)
hub27 Berlin, Berlin
Όλες οι εκδηλώσεις

Powered by Events Manager