Εκδηλώσεις - 12 Οκτ 22


Date/Time Event
12/09/2022 - 15/01/2023
Ολοήμερο
#Online eventMoodle|MEC Full pack
03/10/2022 - 16/10/2022
Ολοήμερο
#Online event: Ceph Virtual 2022
03/10/2022 - 04/12/2022
Ολοήμερο
#Online event: Gamification with Moodle
06/10/2022 - 16/10/2022
Ολοήμερο
#Online event: Exhibition: Earth’s Beauties seen from Space
Karolinum, Staré Město
08/10/2022 - 23/10/2022
Ολοήμερο
#Online event: Code Week 2022
10/10/2022 - 14/10/2022
Ολοήμερο
#AWS Pop up Hub
ADN Centrum Konferencyjne, Warszawa
10/10/2022 - 13/10/2022
Ολοήμερο
#Hybrid event: 20th European Week of Regions and Cities
10/10/2022 - 14/10/2022
Ολοήμερο
#Hybrid event: Basta!
11/10/2022 - 13/10/2022
Ολοήμερο
# Tracing Summit 2022
Google London, London
12/10/2022 - 13/10/2022
Ολοήμερο
#The World’s Leading AI Summit
ZNSTD TAETS ART AND EVENT PARK, Amsterdam
12/10/2022
16:00 - 17:30
#Online event: Η τεχνολογία Blockchain στο Δημόσιο | Εμπιστοσύνη – Λογοδοσία - Διαφάνεια
Όλες οι εκδηλώσεις

Powered by Events Manager