Εκδηλώσεις - 18 Οκτ 22


Date/Time Event
12/09/2022 - 15/01/2023
Ολοήμερο
#Online eventMoodle|MEC Full pack
03/10/2022 - 04/12/2022
Ολοήμερο
#Online event: Gamification with Moodle
08/10/2022 - 23/10/2022
Ολοήμερο
#Online event: Code Week 2022
16/10/2022 - 21/10/2022
Ολοήμερο
#DjangoCon US
San Diego Marriott of Mission Valley, San Diego
16/10/2022 - 18/10/2022
Ολοήμερο
#Hybrid event: Nx Conf
17/10/2022 - 18/10/2022
Ολοήμερο
#AutomationSTAR 2022
Hilton Munich Park, München
17/10/2022 - 19/10/2022
Ολοήμερο
#Hybrid event: API Conference
17/10/2022 - 21/10/2022
Ολοήμερο
#Manchester Tech Festival
People’s History Museum, Manchester
17/10/2022 - 19/10/2022
Ολοήμερο
#O3DCon
Fairmont Austin, Texas
18/10/2022 - 19/10/2022
Ολοήμερο
#Ansible Fest
Sheraton Grand Chicago hotel, Chicago
18/10/2022 - 20/10/2022
Ολοήμερο
#Hybrid event: InterGEO
18/10/2022 - 19/10/2022
Ολοήμερο
#Hybrid event: Science Europe / Open Science Conference
18/10/2022 - 20/10/2022
Ολοήμερο
#Smart Country Convention 2022
hub27 Berlin, Berlin
Όλες οι εκδηλώσεις

Powered by Events Manager