Εκδηλώσεις - 21 Οκτ 22


Date/Time Event
12/09/2022 - 15/01/2023
Ολοήμερο
#Online eventMoodle|MEC Full pack
03/10/2022 - 04/12/2022
Ολοήμερο
#Online event: Gamification with Moodle
08/10/2022 - 23/10/2022
Ολοήμερο
#Online event: Code Week 2022
16/10/2022 - 21/10/2022
Ολοήμερο
#DjangoCon US
San Diego Marriott of Mission Valley, San Diego
17/10/2022 - 21/10/2022
Ολοήμερο
#Manchester Tech Festival
People’s History Museum, Manchester
19/10/2022 - 21/10/2022
Ολοήμερο
#ROSCon 2022
Kyoto International Conference Center, Kyoto
20/10/2022 - 21/10/2022
Ολοήμερο
#17th Netfilter Workshop
ZEVENET, Sevilla
21/10/2022 - 23/10/2022
Ολοήμερο
#Φεστιβάλ Γρίφων 2022
Παλαιά Σφαγεία, Πάτρα
21/10/2022
11:00 - 12:30
#Online event: Webinar - ´Understanding open data: technical openness`
Όλες οι εκδηλώσεις

Powered by Events Manager