Εκδηλώσεις - 27 Οκτ 22


Date/Time Event
12/09/2022 - 15/01/2023
Ολοήμερο
#Online eventMoodle|MEC Full pack
03/10/2022 - 04/12/2022
Ολοήμερο
#Online event: Gamification with Moodle
24/10/2022 - 28/10/2022
Ολοήμερο
#Online event:Netdev 0x16
24/10/2022 - 28/10/2022
00:00
#THE KUBECON + CLOUDNATIVECON
Huntington Place, Detroit
25/10/2022 - 28/10/2022
Ολοήμερο
#PGConf.EU 2022
Berlin Marriott Hotel, Berlin
26/10/2022 - 28/10/2022
Ολοήμερο
#DevLearn
The Mirage Hotel, Las Vegas
27/10/2022
10:00 - 12:00
Webinar “Προστασία κρίσιμων δημόσιων υποδομών” στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού μήνα Κυβερνοασφάλειας
27/10/2022
11:00 - 12:30
#Online event: Space 4 Critical Infrastructure: Energy & Transport
27/10/2022
11:00 - 12:30
#Online event: Webinar - ´Trends in geospatial data`
27/10/2022
11:00 - 12:30
#online event: WEBINAR – Introduction to Innovation Procurement by EAFIP
27/10/2022
11:30 - 13:30
#online event: Webinar dedicated to the review of the Core Vocabularies
Όλες οι εκδηλώσεις

Powered by Events Manager