Εκδηλώσεις - 25 Οκτ 22


Date/Time Event
12/09/2022 - 15/01/2023
Ολοήμερο
#Online eventMoodle|MEC Full pack
03/10/2022 - 04/12/2022
Ολοήμερο
#Online event: Gamification with Moodle
24/10/2022 - 28/10/2022
Ολοήμερο
#Online event:Netdev 0x16
24/10/2022 - 28/10/2022
00:00
#THE KUBECON + CLOUDNATIVECON
Huntington Place, Detroit
25/10/2022 - 28/10/2022
Ολοήμερο
#PGConf.EU 2022
Berlin Marriott Hotel, Berlin
25/10/2022
18:00 - 20:00
#Making the AI Act Work: Views on Standardisation and Open Source
Avenue des Arts 56, Bruxelles
Όλες οι εκδηλώσεις

Powered by Events Manager