Εκδηλώσεις - 20 Οκτ 22


Date/Time Event
12/09/2022 - 15/01/2023
Ολοήμερο
#Online eventMoodle|MEC Full pack
03/10/2022 - 04/12/2022
Ολοήμερο
#Online event: Gamification with Moodle
08/10/2022 - 23/10/2022
Ολοήμερο
#Online event: Code Week 2022
16/10/2022 - 21/10/2022
Ολοήμερο
#DjangoCon US
San Diego Marriott of Mission Valley, San Diego
17/10/2022 - 21/10/2022
Ολοήμερο
#Manchester Tech Festival
People’s History Museum, Manchester
18/10/2022 - 20/10/2022
Ολοήμερο
#Hybrid event: InterGEO
18/10/2022 - 20/10/2022
Ολοήμερο
#Smart Country Convention 2022
hub27 Berlin, Berlin
19/10/2022 - 20/10/2022
Ολοήμερο
#OSPOlogy.live Workshop
Kista, Global Ericsson Headquarters, Stockholm
19/10/2022 - 21/10/2022
Ολοήμερο
#ROSCon 2022
Kyoto International Conference Center, Kyoto
20/10/2022 - 21/10/2022
Ολοήμερο
#17th Netfilter Workshop
ZEVENET, Sevilla
20/10/2022
10:30 - 12:30
#Online event: Advanced Digital Skills call Info Day
20/10/2022
20:00 - 21:00
#Kube Native 2022
Όλες οι εκδηλώσεις

Powered by Events Manager